Mgr Aneta Kozłowska

Kontakt: 

       tel. +48 041 349 64 36

      fax +48 041 349 64 18

       e-mail: aneta@ujk.kielce.pl

Termin i godziny konsultacji:

czwartek, godz. 10:00-11.30, p. A 413 (semestr zimowy, rok akademicki 2016/17)


Posiadane tytuły, stopnie naukowe i zawodowe:
Stopień, tytuł- rok uzyskania - gdzie (nazwa uczelni, instytutu)

1998: mgr geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego, Instytut Geografii, Kielce

Dyscyplina naukowa: 

geografia

Skrócony przebieg pracy zawodowej:
Nazwa (uczeni, placówki naukowej) zajmowane stanowisko, okres pracy (od - do)

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach , Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska, instruktor, od 2008

Akademia Świętokrzyska, Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska, instruktor, 2007-2008

Akademia Świętokrzyska, Międzywydziałowe Studium Wychowania Fizycznego, pracownik naukowo-techniczny, 1998 –2007

Praca dydaktyczna:
Kierunek, Przedmiot (ćwiczenia, konwersatoria, wykłady, praktyki)

ochrona środowiska: wdrażanie systemy zarządzania środowiskowego w organizacjach (konwersatorium), systemy zarządzania środowiskowego (konwersatorium), nakłady i efekty wdrażania systemu zarządzania środowiskowego (konwersatorium), metody i techniki auditu (konwersatorium), funkcjonowanie geoekosystemów naturalnych i antropogenicznych (ćwiczenia terenowe)

Zainteresowania naukowe:

systemy zarządzania środowiskowego

Zainteresowania pozanaukowe:

turystyka górska, mowa ciała