AKTUALNOŚCI


2017-04-24

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska po raz kolejny była organizatorem wojewódzkiego etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W tym roku 22 kwietnia odbyła się już XXXII edycja tego konkursu. Przystąpiło do niej 47 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Dobrym zwyczajem OWE jest nagradzanie laureatów nagrodami rzeczowymi. Dzięki wsparciu finansowemu Wodociągów Kieleckich oraz dotacji przekazanej przez WFOŚiGW siedmiu laureatów etapu okręgowego OWE zostało nagrodzonych  sprzętem sportowo-turystcznym. Laureaci Ci jednocześnie utworzyli reprezentację województwa świętokrzyskiego na finał centralnych OWE, który odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2017 roku w Serocku. Życzymy powodzenia J

 Dotacja WFOŚiGW w kwocie do 1800,00 zł dotyczyła dofinansowania zadania: Zakup nagród dla laureatów wojewódzkiego etapu XXXII OWE.

OWE3OWE1OWE2OWE5OWE62017-04-10

 Informujemy,  że w terminie  11.04.2017r. – 13.04.2017r. przyjmowane będą zgłoszenia studentów i studentek kierunków:

- turystyka i rekreacja I stopnia (semestr III, IV, V, VI)

- ochrona środowiska I stopnia (semestr III, IV, V, VI)

- ochrona środowiska II stopnia (semestr I, II, III, IV)

do projektu „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu we wskazanym wyżej terminie w godz. 9:00-14:00 – pokój A 4.10 - Sekretariat Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, budynek G Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, mgr Agata Sierczyńska, tel. 41 349 64 32

Zasady rekrutacji do projektu zawiera REGULAMIN PROJEKTU oraz Formularz zgłoszeniowy do projektu dostępne są na stronie internetowej http://www.ujk.edu.pl/nowe_horyzonty.html


2017-01-26

Terminy konsultacji w sesji zimowej rok akadem. 2016/2017

Prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak

27.01.2017r. 10.00-11.00

6.02.2017r. 9.30-12.00

7.02.2017r. 10.00-11.00

Dr Małgorzata Strzyż

31.01.2017r. 11.00-12.00

1.02.2017r. 12.00-13.00

7.02.2017r. 11.00-12.00

Prof. zw. dr hab. Bogusław Wiłkomirski

2.02.2017r. 8.00-9.30

Prof. zw. dr hab. Stanisław Kłosowski

2.02.2017r. 10.00-12.00

Prof. UJK dr hab. Rafał Kozłowski

1.02.2017r. 11.00-12.30

2.02.2017r. 11.00-12.30

Prof. UJK  dr hab. inż. Anna Świercz

31.01.2017r. 10.00-12.00

8.02.2017r. 12.00-14.00

Prof. UJK dr hab. Anna Rabajczyk

31.01.2017r. 10.15-11.15

Prof. UJK dr hab. Inż. Przemysław Rybiński

2.02.2017r. 10.00-12.00

Dr Monika Podgórska

1.02.2017 9.30-11.00

Dr Joanna Pytel

3.02.2017 13.30-15.00 (sala A309)

Mgr Aneta Kozłowska

1.02.2017r. 10.00-12.00

6.02.2017r. 10.00-12.002016-12-15

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska przeszła pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Uchwała Nr 75/2016 Prezydium PKA z dnia 3 marca 2016r. [pdf]


2016-04-16

W sobotę 16 kwietnia 2016 r., w budynku G Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego odbył się etap wojewódzki XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Ocenie została poddana wiedza 48 laureatów eliminacji szkolnych   Olimpiady (I etap),  którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. Uczestnicy musieli wykazać się poszerzoną wiedzą z zakresu szeroko pojmowanej ochrony środowiska, która łączy treści programów nauczania biologii, chemii, geografii, fizyki oraz wymaga umiejętności łączenia teorii z praktyką, w tym samodzielnego rozwiązywania problemów. Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska jest organizatorem wojewódzkiego etapu Olimpiady od 2010 r. W części pisemnej etapu wojewódzkiego wyłoniono 12 laureatów, którzy przystąpili do części ustnej. Po eliminacjach ustnych wyłoniono 7 laureatów z największą liczbą punktów, którzy będą reprezentować województwo świętokrzyskie w  eliminacjach krajowych Olimpiady. Wszyscy laureaci części pisemnej etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej  otrzymali nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (Umowa dotacji nr 13/16 na dofinansowanie zadania Zakup nagród dla laureatów wojewódzkiego etapu XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w kwocie 6 981,91 zł), Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.  [pdf]

 2.jpg 3.jpg 4.jpg 8.jpg 1.jpg 6.jpg 5.jpg 7.jpg logo


2016-04-13

W dniu 22 kwietnia odbędzie się Dzień Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska w ramach obchodów Dnia Ziemi.
Szczegółowy program zawiera [pdf].
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych  do wzięcia udziału.
Grupy zorganizowane proszone są o kontakt telefoniczny 41 349-64-18 (32).

2016-04-07

W terminie od 1 do 10 kwietnia 2016 r. trwać będzie konkurs dot. prawa autorskiego kierowany do studentów I, II i III stopnia studiów i słuchaczy studiów podyplomowych wszystkich kierunków.

Udział w konkursie polega na wypełnieniu krótkiego testu poprzez Wirtualną Uczelnię. Test dostępny jest po zalogowaniu się w WU - w zakładce "Ankiety i egzaminy" w opcji "Egzaminy". Finał konkursu odbędzie się w dniu 14 kwietnia br. w godzi. 10.15-10.30 (aula) podczas obchodów Dnia Jakości Kształcenia (DJK) w naszej Uczelni, w CEARCIE na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym.

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

PROGRAM [pdf]

2015-10-12

KONSULTACJE – semestr zimowy rok akademicki 2015/16 [pdf]


2015-06-03

Obóż naukowy SKN GEOEKOLOGÓW odbędzie się w dniach 20-24-07.2015r. szczegóły [pdf]

2014-11-18

UWAGA !!!


W dniu 9 grudnia 2014 r.  o godz. 11.00

EGZAMIN

ASYSTENTA  SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

 

 
Egzamin przeprowadzą pracownicy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Ośrodek Doskonalenia Kompetencji Personelu – DA.

 

UWAGA!!! - przed wejściem na egzamin należy okazać się dowodem osobistym !!!

Konsultacje dla uczestników egzaminu:  20.11.2014r.  godz. 12.00 s. 407 A

27.11.2014 r. godz. 12.00  s. 407 

mgr Aneta Kozłowska

 

2014-10-28

KONSULTACJE – semestr zimowy rok akademicki 2014/15

Prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak – poniedziałek 12.00-13.00, środa 12.00-13.00

Prof. zw. dr hab. Bogusław Wiłkomirski –czwartek 8.00-9.30

Prof. zw. dr hab. Stanisław Kłosowski – czwartek 10.00-12.00

Prof. UJK dr hab. inż. Anna Świercz – poniedziałek 15.00-15.40, środa 11.30-12.30

Prof. UJK dr hab. Anna Rabajczyk – środa 10.30-11.30

Dr hab. Rafał Kozłowski – poniedziałek 9.30-11.00, czwartek 10.00-11.30

Dr hab. inż. Przemysław Rybiński – czwartek 8.00-9.30

Dr Monika Podgórska – czwartek 10.45-12.15

Dr inż. Monika Żelezik – środa 10.00-11.30

Dr Wioletta Adamus-Białek – piątek 11.30-13.00

Dr Małgorzata Strzyż – wtorek 10.30-11.15

2014-10-28

W dniu 15.10.2014r. Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej  nadała stopień  naukowy doktora habilitowanego dr inż. Przemysławowi Rybińskiemu.

GRATULUJEMY!

2014-06-25

W dniu 17.06.2014r. Rada Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała stopień naukowy doktora habilitowanego dr Rafałowi Kozłowskiemu.

GRATULUJEMY!

2014-04-03

Harmonogram ćwiczeń terenowych na kierunku Ochrona Środowiska w roku akad. 2013/2014

 

I0 studia stacjonarne

 

l.p.

Nazwa

rok

Grupa laboratoryjna / termin

Prowadzący

1.

Rozpoznanie pokrywy glebowej w Regionie Świętokrzyskim

I

1 – 10-11.05 i 17-18.05

2 – 24-25.05 i 31.05-1.06

3 – 10-13.07

Prof. UJK dr hab. inż. A. Świercz

Prof. UJK dr hab. inż. A. Świercz

Prof. UJK dr hab. inż. A. Świercz

2.

Funkcjonowanie geoekosystemów naturalnych i antropogenicznych

II

1 –  31.05-1.06 i 7-8.06

2 –  31.05-1.06 i 7-8.06

Dr R. Kozłowski

Mgr A. Kozłowska

 

  UWAGA !

W terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem ćwiczeń terenowych należy skontaktować się z prowadzącym w celu ustalenia szczegółowego programu zajęć.

 

 

 

 

Harmonogram ćwiczeń terenowych na kierunku Ochrona Środowiska w roku akad. 2013/2014

 

II0 studia stacjonarne

 

l.p.

Nazwa

rok

Grupa laboratoryjna/ termin

Prowadzący

1.

Monitoring geoekosystemów antropogenicznych

I

1 – 24-29 VIII

2 – 24-29 VIII

3 – 24-29 VIII

4 – 24-29 VIII

Dr R. Kozłowski

Dr M. Podgórska

Dr M. Strzyż

Dr inż. M. Żelezik

2.

Monitoring Środowiska Przyrodniczego na obszarze Białego Zagłębia

I

1 –  11-13 IV i 18 IV

2 –  11-13 IV i 18 IV

3 –  9-11 V i 16 V

4 – 23-25 V i 30 V

Dr R. Kozłowski

Mgr A. Kozłowska

Mgr A. Kozłowska

Mgr A. Kozłowska

 

 

UWAGA !

- Proszę o skontaktowanie się starościny roku z dr R. Kozłowskim (kierownikiem ćwiczeń terenowych) w celu ustalenia szczegółowego przebiegu ćwiczeń pt. Monitoring geoekosystemów antropogenicznych

- W przypadku ćwiczeń terenowych  pt. Monitoring Środowiska Przyrodniczego na obszarze Białego Zagłębia w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem ćwiczeń terenowych należy skontaktować się z prowadzącym w celu ustalenia szczegółowego programu zajęć.

2014-04-03

„1 Milion” teraz tylko dla świętokrzyskich studentów!
Zagraj o wirtualny milion i wygraj realne 6 tysięcy złotych! Pierwsza na polskim rynku gra symulacyjna online, odtwarzająca realia rynkowe, dostępna przez Internet, która uczy jednocześnie: gospodarowania budżetem, oszczędzania oraz inwestowania na giełdzie. Zagraj między 7 a 18 kwietnia br. W puli konkursu 6 tysięcy złotych! Edycja dedykowana wyłącznie studentom świętokrzyskich uczelni. Organizatorzy: Fundacja im. Leopolda Kronenberga w Warszawie i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Dowiedz się więcej na: www.1milion.edu.pl

2014-01-30

Szanowni Czytelnicy, uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Katedry w zakładce Monitoring Środowiska Przyrodniczego ukazał się kolejny 14 zeszyt.

Zachęcam do lektury,

prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak

(redaktor naczelny)

2013-12-20

KONSULTACJE – semestr zimowy rok akademicki 2013/14

 

Dr Wioletta Adamus-Białek  piątek 13.00-14.30

Dr Monika Podgórska  wtorek 10.15-12.15

Dr Małgorzata Strzyż  wtorek 13.15-14.45

Dr inż. Monika Żelezik  poniedziałek 11.30-13.00

Dr inż. Przemysław Rybiński  środa 10.00-11.30

Dr Rafał Kozłowski  czwartek 9.00-10.30, piątek 10.30-11.30

Mgr Aneta Kozłowska  czwartek 12.15-13.45

Prof.zw. dr hab. Marek Jóźwiak  poniedziałek, wtorek, środa  10.30-11.15

Prof. zw. dr hab. Bogusław Wiłkomirski  czwartek  8.00-9.30

Prof. zw. dr hab. Stanisław Kłosowski  czwartek  11.00-12.30

Prof. zw. dr hab. Waldemar Iwanek wtorek 9.00-11.00

Prof. UJK dr hab. Anna Rabajczyk  środa 14.30-16.00

Prof. UJK dr hab. Grażyna Suchanek  czwartek 11.00-12.30

Prof. UJK dr hab. inż. Anna Świercz poniedziałek 17.00-18.00, środa 9.00-10.00

2013-08-08

Ramowy Program Ćwiczeń Terenowych I roku II stopnia studiów niestacjonarnych (01-06.09.2013)

Ramowy Program Ćwiczeń Terenowych I roku II stopnia studiów stacjonarnych (25-30.08.2013)

2013-02-01

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Kieleckie Towarzystwo Naukowe
mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Bioindykacja wyzwaniem nowoczesnej ochrony środowiska
która odbędzie się w dniach 10-13 września 2013 roku w Kielcach/Sobkowie

zobacz więcej informacji

2012-10-16

Uwaga  studenci!
Zgodnie z poleceniem Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich wszyscy studenci odbywający praktyki powinni obowiązkowo ubezpieczyć
się od nieszczęśliwych wypadków (NW) oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC). Najtańszy pakiet ubezpieczeniowy obejmujący razem dwa powyższe ubezpieczenia należy nabyć w Dziale Spraw Studenckich Uniwersytetu z początkiem roku akademickiego. Student nie może zostać skierowany na praktykę bez wykupionej polisy ubezpieczeniowej. Wszyscy studenci przebywający na terenie obiektów, gdzie odbywa się praktyka powinni być obowiązkowo oznakowani imiennym identyfikatorem (imię i nazwisko studenta-praktykanta lub nadzorującego praktykę przedstawiciela naszej Uczelni oraz nazwa Instytutu).

2012-10-03

Uwaga  studenci I roku studiów stacjonarnych!
Szkolenie: „Przysposobienie biblioteczne”
odbędzie się dnia 9 października 2012r. ul. Leśna 16, s.22, I piętro.
Grupa a - 14.00-15.30
Grupa b - 15.30-17.00

2012-09-21

EGZAMIN NA
„ASYSTENTA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO”

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu proszę
o dokonanie wpłaty – 500 zł na konto Uczelni
w terminie do 5 października 2012 r.

UJK Kielce, ul. Żeromskiego 5, 25 – 369 Kielce
Citi handlowy
Aktualny Nr konta: 23 10 30 15 08 00 00 00 08 03 71 10 03
Z dopiskiem: 004  (egzamin ISO – Ochrona Środowiska) oraz imię i nazwisko kandydata

Uwaga!!!: Ksero dowodu wpłaty lub potwierdzenie przelewu proszę dostarczyć (ostateczny termin upływa dnia - 5.10.2012 r.)
do sekretariatu Katedry Ochrony
i Kształtowania Środowiska,
ul. Świętokrzyska 15 G, pokój  A410.

Prawdopodobny termin egzaminu  - trzeci tydzień października br., dokładna data zostanie podana 10.10. 2012 r.

 

2012-08-09

Ramowy Program Ćwiczeń Terenowych I roku II stopnia studiów niestacjonarnych (25-30.08.2012)

Ramowy Program Ćwiczeń Terenowych I roku II stopnia studiów stacjonarnych (1-6.09.2012)

2012-06-13

Zapraszamy do wzięcia udziału w Polsko-Ukraińskiej Konferencji Bilateralnej "Krajobraz i turystyka w warunkach zrównoważonego rozwoju", która odbędzie się w dniach 5-7 lipca 2012 roku w Kielcach.
komunikat 2

program

2012-03-14

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
uprzejmie zaprasza na otwarcie wystawy fotografii artystycznej:

„Odkrywanie przyrody Azji Środkowej”

która odbędzie sie w Auli B1 w budynku „G”
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w dniu 29.03.2012 o godzinie 10:00

Fotografie zostały wykonane przez uczestników wyprawy naukowej - pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – którzy latem 2011 roku przejechali bezdrożami Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu i Kirgistanu, poznając unikatowe ekosystemy naturalne i katastrofalne skutki nieracjonalnej gospodarki zasobami wodnymi.

 

2012-02-27
Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Warsztatatach Geograficznych "Funkcjonowanie krajobrazów naturalnych i antropogenicznych", które odbędą się w dniach 8-13 lipca 2012 roku w regionie Gór Świętokrzyskich, Ponidzia i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
komunikat 1

program

karta uczestnictwa

2012-02-27
Zapraszamy do wzięcia udziału w Polsko-Ukraińskiej Konferencji Bilateralnej "Krajobraz i turystyka w warunkach zrównoważonego rozwoju", która odbędzie się w dniach 5-7 lipca 2012 roku w Kielcach.
komunikat 1

program

karta uczestnictwa

2012-02-20

Dni otwarte kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK w Kielcach zaprasza na dni otwarte dla kandydatów na studia. W terminach 28-02-2012 i 15-03-2012 w godz. 10:00-13:00 zapraszamy zorganizowane grupy uczniów oraz ich opiekunów do zapoznania się z ofertą studiów na kierunku Ochrona Środowiska.
W trakcie dni otwartych zapoznamy Państwa z ofertą kształcenia, bazą dydaktyczną i laboratoryjną Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 041 349 64 18 lub przez pocztę elektroniczną ios@ujk.kielce.pl

 

2011-10-19
Uwaga
!!!
I rok Ochrony Środowiska - studia stacjonarne i niestacjonarne.
Na pierwsze ćwiczenia z hydrologii proszę przynieść:
- kalkę techniczną,
- papier milimetrowy,
- 5 cienkopisów w różnych kolorach,
- linijkę,
- ołówek,
- kroczek (cyrkiel służący do odmierzania małych odcinków na mapach).

2011-08-22
UWAGA STUDENCI II roku I st. studiów stacjonarnych

Zaplanowane na 30.08-02.09.2011 Warsztaty w Międzyzdrojach ZOSTAJĄ ODWOŁANE

2011-07-29
Ramowy program ćwiczeń terenowych (5-10.09.2011) studia niestacjonarne I rok II st.

Ramowy program ćwiczeń terenowych (25-30.09.2011) studia stacjonarne I rok II st.