Prof. zw. dr hab. Bogusław Wiłkomirski

Kontakt: 

       tel. +48 041 349 63 66

      fax +48 041 349 64 18

       e-mail: bowi@ujk.kielce.pl, bowi@biol.uw.edu.pl

Termin i godziny konsultacji:

czwartek, godz. 8.00-9.30, s. A 317

Posiadane tytuły, stopnie naukowe i zawodowe:
Stopień, tytuł- rok uzyskania - gdzie (nazwa uczelni, instytutu)

1971, magister chemii, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

1977, doktor nauk przyrodniczych, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

1987, doktor habilitowany nauk przyrodniczych, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

2001, profesor nauk biologicznych, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Dyscyplina naukowa: 

biologia

Specjalność naukowa:

chemia środowiska, ekotoksykologia

Skrócony przebieg pracy zawodowej:
Nazwa (uczeni, placówki naukowej) zajmowane stanowisko, okres pracy (od - do)

Uniwersytet Warszawski, Wydział biologii, asystent, 1971-1973

Uniwersytet Warszawski, Wydział biologii, starszy asystent, 1973-1978

Uniwersytet Warszawski, Wydział biologii, adiunkt, 1978-1989

Uniwersytet Warszawski, Wydział biologii, docent, 1989-1992

Uniwersytet Warszawski, Wydział biologii, profesor nadzwyczajny UW, 1992-2000

Uniwersytet Warszawski, Wydział biologii, profesor nadzwyczajny z tytułem , 2001-2008

Uniwersytet Warszawski, Wydział biologii, profesor zwyczajny, od 2008

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska, profesor zwyczajny, od 2009

Praca dydaktyczna:
Kierunek, Przedmiot (ćwiczenia, konwersatoria, wykłady, praktyki)

ochrona środowiska: Globalne problemy środowiskowe (wykład), Gospodarowanie zasobami odnawialnymi i nieodnawialnymi (wykład), Historia toksykologii (wykład monograficzny)

Organizacje i towarzystwa naukowe:
Nazwa organizacji/towarzystwa – pełniona funkcja

Polskie Towarzystwo Toksykologiczne, International Humic Substances Society, Eurotox – członek

International Society of Environmental Biogeochemistry – 2007 wybór na członka International Committee

Projekty badawcze:

jako kierownik:

„Charakterystyka wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w różnego rodzaju torfach i roślinach różnych torfowisk” KBN 6 P04 G 107 18

"Wpływ wgłębnego pożaru torfowiska na glebę torfową, profil wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i sukcesję ekologiczną na terenie pożarzyska" KBN 2 P04G 039 26

„Co-ordination of scientific activities towards elaboration of common strategy for environmental protection and sustainable management in Syr Darya River Basin in Uzbekistan and Kazakhstan”. (FP6-2002-INCO-Russia+NIS/SSA-4), Proposal reference number FP6-026199. (koordynator całego projektu – członkowie konsorcjum z Polski, Niemiec, Uzbekistanu i Kazachstanu)

„Wpływ składu lipidowego torfów na zawartość i migrację wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w ekosystemach torfowiskowych 2 P04G 025 29 (grant promotorski)

„Wkraczanie roślin na opuszczone torowiska kolejowe – wpływ wybranych czynników ograniczających” MNiSzW – N305 076 32/2694

jako główny wykonawca:

“Dynamika sezonowych zmian zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w powietrzu, glebie i roślinach ekosystemów torfowiskowych i leśnych z zastosowaniem metod bioindykacyjnych oraz dozymetrii pasywnej” KBN 3 P04G 086 22

„Występowanie zanieczyszczeń organicznych (WWA i PCB) w ekosystemach torfowiskowych i ich związek z określonymi frakcjami substancji humusowych” MNiSzW – N305 023 31/0930

„Wpływ pożaru wgłębnego torfowiska w Biebrzańskim Parku Narodowym na zmiany hydrogenicznych siedlisk glebowych oraz kierunki sukcesji zespołów roślin, grzybów i zwierząt”. MNiSzW – N305 43393

Współpraca naukowa:

National University of the Uzbekistan w Taszkiencie

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych

Zainteresowania naukowe:

Chemia środowiska, biogeochemia, toksykologia

Zainteresowania pozanaukowe:

turystyka wysokogórska, łowiectwo, judo

Dorobek naukowy
Oryginalne artykuły naukowe

Kasprzyk Z., Wiłkomirski B. (1973): Structure of a new triterpene triol from Calendula officinalis flowers. PHYTOCHEMISTRY, 12. 2299 – 2300.

Wiłkomirski B., Kasprzyk Z. (1975): Gas-liquid chromatographic separation of triterpene monohydroxylalcohol esters. J. CHROMATOGR. 103, 376 – 380.

Wiłkomirski B., Bobeyko V., Kintia P. (1975): New steroidal saponin of Agava americana. PHYTOCHEMISTRY, 14, 2657 – 2659.

Wiłkomirski B., Bobeyko V., Kintia P. (1976) Thin-layer chromatographic separation of steroid glucosides from Agava americana L. J. CHROMATOGR. 116, 482 – 484.

Wiłkomirski B., Kasprzyk Z., (1976): Gas-liquid chromatographic separation of oxidation products of triterpene pentacyclic alcohols. J. CHROMATOGR. 129, 440 – 443.

Wiłkomirski B., Kasprzyk Z. (1979): Free and ester-bound triterpene alcohols and sterols in cellular subfractions of Calendula officinalis flowers. PHYTOCHEMISTRY. 18, 253 – 255.

Janiszowska W., Wiłkomirski B., Kasprzyk Z. (1980): Synthesis of oleanolic acid 3-O-monoglucoside. POL. J. CHEM. 51. 2147 – 2152.

Janiszowska W., Wiłkomirski B., Wojciechowski Z., Kasprzyk Z. (1981): Studies on primary and secondary products of photosynthesis. POL. ECOL. STUD. 7, 433 – 451.

Ciborowski P., Wiłkomirski B., Zdrojewski W., Kasprzyk Z. (1983): Biosynthesis of oleanolic acid glycosides in Calendula officinalis inflorescences. PHYTOCHEMISTRY. 22(1), 107 – 109.

Szyja W., Wiłkomirski B., Kasprzyk Z. (1983): Biosynthesis of oleanolic acid glycosides in isolated ligulate flowers of Calendula officinalis. PHYTOCHEMISTRY. 22(1), 111 – 113.

Wiłkomirski B., Goad L. J. (1983): The conversion of (24s)-24-ethylcholesta-5,22,25-trien-3-ol into poriferasterol, both in vivo and with cell free homogenate of the alga Trebouxia sp. PHYTOCHEMISTRY. 22(4), 929 – 932.

Auguścińska A., Szakiel A., Wiłkomirski B., Kasprzyk Z. (1985): The metabolizm of [3-3H]-oleanolic acid-3-O-mono-[14C]- glucoside in isolated cells from Calendula officinalis leaves. PHYTOCHEMISTRY. 24(8), 1713 – 1715.

Wiłkomirski B. (1985): Thin-layer and gas liquid chromatographic separation of trihydroxy pentacyclic triterpene alcohols from calendula officinalis flowers. J. CHROMATOGR. 330, 177 – 179.

Wiłkomirski B., (1985): Pentacyclic triterpene triols from Calendula officinalis flowers. PHYTOCHEMISTRY. 24(12), 3066 – 3067.

Wiłkomirski B., (1986): Subcellular distribution of free and ester-bound triterpene triols in Calendula officinalis flowers. PHYTOCHEMISTRY. 25(11), 2667 – 2668.

Wiłkomirski B., (1987): Intracellular localization of metabolism of lupeol and its palmitate in Calendula officinalis flowers. PHYTOCHEMISTRY. 26(6), 1635 – 1637.

Janiszowska W., Wiłkomirski B., Kasprzyk Z. (1988): Synthesis of oleanolic acid glycosides. POL. J. CHEM. 62, 403 – 407.

Abdulajeva H., Karymow E., Wiłkomirski B., Mirkhodzajev U. (1990): Tritierpienoidy na granice razdieła faz woda – wozduch. UZBIEKSKIJ BIOŁOGICZESKIJ ZURNAŁ

Wiłkomirski B., Kucharska E., (1992): Triterpene chemotypes of some Polish populations of Tanacetum vulgare PHYTOCHEMISTRY. 31, 3915 – 3916.

Wiłkomirski B., Batko A., (1993): Flavonoids and intrafamilial classification of the Composite. ACTA SOC. BOT. POL. 62, 47 – 51.

Wiłkomirski B., Dubielecka B. (1996): Sterol content as a similarity marker of different organs of two varietas of Chrysanthemum parthenium PHYTOCHEMISTRY, 42, 1603 – 1604.

Malawska M., Wiłkomirski B. (1997): Analiza skażeń gleby polichlorowanymi bifenylami (PCBs) i metalami ciężkimi (Cd, Pb) w otoczeniu szlaków kolejowych oraz węzła Iława Główna. ROCZNIKI PZH. 48, 233 – 238.

Wiłkomirski B., Dubielecka B., Mazan D., (1998): Significance of flavonoid level in a phenetic taxonomy of the genus Betula. PLANT BIOSYSTEMS. 132(3), 233 – 238.

Malawska M., Wiłkomirski B., (1999): An analysis of polychlorinated biphenyls (PCBs) content in soil and plant leaves (Taraxacum officinale) TOXICOL. ENVIRON. CHEM. 70: 509-515.

Malawska M., Wiłkomirski B., (2000): Soil and plant contamination with heavy metals in the area of old railway junction Tarnowskie Góry and near two main railway routes. ROCZNIKI PZH. 51, 259 – 267.

Malawska M., Wiłkomirski B. (2001): An analysis of soil and plant (Taraxacum officinale) contamination with heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the area of railway junction Iława Główna, Poland. WATER, AIR and SOIL POLLUTION. 127, 339 – 349.

Malawska M., Wiłkomirski B. (2001): Accumulation rate of polychlorinated biphenyls (PCBs) in dandelion (Taraxacum officinale) in the conditions of soil contamination with opil derivatives. ROCZNIKI PZH. 52, 295 – 311.

Malawska M., Bojakowska I., Wiłkomirski B., (2002): Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in peat and plants from selected peat-bogs in the north-east of Poland. J. PLANT. NUTR. SOIL. SCI. 165, 686 – 691.

Malawska M., Staszewski T., Wilkomirski B. (2003): The rate of PAHs accumulation in pine needles (Pinus sylvestris L. ) from selected regions with different types of PAHs emission. EKOLOGIA BRATISLAVA.

Wiłkomirski B., Malawska M. (2004): The differentiation of physical and chemical features of ombrotrophic peats from genus Ledo-Pinioni and Ombro-Sphagnioni formed in various habitat conditions. Wise Use of Peatlands. Vol. 2. 1169-1172, Ed. J. Paivanen, Tampere, Finland.

Malawska M., Wiłkomirski B. (2004): Geochemical characteristics of mesotrophic and eutrophic peats. Wise Use of Peatlands. Vol. 2. 1134-1138, Ed. J. Paivanen, Tampere, Finland.

Ekonomiuk A., Rycharski M., Malawska M., Wiłkomirski B. (2004): The raised bog „Bagno Bruch”- soil and habitat conditions. Wise Use of Peatlands. Vol. 2. 853-857, Ed. J. Paivanen, Tampere, Finland.

Malawska M., Wiłkomirski B., (2004): Characteristics of humic substances in peat of selected peatlands from north-eastern Poland. SOIL SCIENCE and PLANT NUTRITION 50(6), 931 - 934.

Malawska M., Wiłkomirski B., (2004): Geochemistry and geochemical differentiation on major elements in selected peat bog profiles (south-east of Poland), SOIL SCIENCE and PLANT NUTRITION. 50(6), 925 - 930.

Wiłkomirski B., Malawska M. (2005): Polycyclic aromatic hydrocarbons concentration in peat profiles and plants growing on the two selected raised bogs in Poland –In: Soil Abiotic and Biotic Interactions and the Impact on the Ecosystems and Human Welfare. P.M. Huang, A. Violante and J.M. Bollag Eds. Published by the Science Publishers, New Hampshire, USA. pp 115-126.

Malawska M., Wiłkomirski B. (2005): A study of geochemical parameters and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) concentration in peat of selected peatlands in north-eastern Poland –In: Soil Abiotic and Biotic Interactions and the Impact on the Ecosystems and Human Welfare. P.M. Huang, A. Violante and J.M. Bollag Eds. Published by the Science Publishers, New Hampshire, USA .pp 95-115.

Kania J., Malawska M., Gutry P., Kamiński J., Wiłkomirski B. (2006): Zmiany przyrodnicze torfowiska niskiego spowodowane pożarem wgłębnym. WODA, ŚRODOWISKO, OBSZARY WIEJSKIE. 6(2), 155 – 173.

Malawska M., Ekonomiuk A., Wiłkomirski B. (2006): Polycyclic aromatic hydrocarbons in peat soils: distribution in stratygraphic profiles as indicator of PAHs sources. MIRES and PEAT.. vol. 1., article 05, http://www.mires-and-peat.net

Malawska M., Ekonomiuk A., Wiłkomirski B. (2006): Chemical characteristics of some peatlands in southern Poland. MIRES and PEAT.. vol. 1., article 02, http://www.mires-and-peat.net

Mętrak M., Malawska M., Kamiński J., Wiłkomirski B., (2006): Geochemical changes of peat soils and plant succession on the deeply burnt mires. POLISH J. ENVIRON. STUD. 15, 57 – 66.

Ekonomiuk A., Malawska M., Godlewska A., Wiłkomirski B. (2006): The movement of heavy metals through peatland ecosystems. POLISH J. ENVIRON. STUD. 15, 299 – 304.

Uteulin K., Wiłkomirska A., Wiłkomirski B., (2008): Ecological education and environmental protection – civilizing challenge for developing countries – Kazakhstan study. KWARTALNIK PEDAGOGICZNY . nr 2(208), 87 – 110.

Otarov A., Ibraeva M. A. Usipbekov M., Wiłkomirski B., Suska-Malawska M. (2008): Kratkaja charaktieristika poczviennovo pokrova i analiz sovremennovo sostajania poczv Jużno-Kazachstanskoj oblasti. POCZVOVEDIENIE I AGROKHIMIA. 68 – 76.

Mętrak M., Malawska M., Kamiński J., Błocka A., Wiłkomirski B. (2008) Plant secondary succession patterns after 2002 wildfire in the Biebrza National Park, Phytopedon (Bratislava), 7(1): 109-114;

Publikacje oryginalne w wydawnictwach konferencyjnych

Malawska M. Wiłkomirski B. (1998) An analysis of soil and plant contamination with heavy metals, PAHs and PCBs near to a railway junctions in Poland w: Third International Symposium and Exibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. 15-17 Sept., Warsaw, Poland pp.324-330

Malawska M., Łukowski A., Mikoszewski S., Wiłkomirski B. (2000) – Earthworms (Lumbricidae) as bioindicators of soil contamination with polychlorinated biphenyls (PCBs). Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. 12-14 Sept., Prague , Czech Republic

Malawska M. Bojakowska I., Wilkomirski B. (2001): An analysis of PAHs content in Stratygraphic profile of peat from transitional bog Skieblewo. In: Biogeochemical Processes and Cycling of Elements in the Environment. Eds. Weber J., Jamroz E., Drozd J., Karczewska A. PTSH, Wrocław, Poland.

Wiłkomirski B., Bojakowska I., Malawska M., (2002): – An analysis of PAHs content in peat of two selected raised bogs from Poland . Transactions of17th World Congress of Soil Science, 14-21 August, Bangkok, Thailand Vol. VI, pp. 2053-1 – 2053- 6.

Malawska M., Bojakowska I., Wiłkomirski B. (2002): Monitoring of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in stratigraphic profile of peat from North-eastern Poland. Transactions of 17th World Congress of Soil Science, 14-21 August, Bangkok, Thailand Vol. VI, pp.2034-1 – 2034- 8.

Malawska M., Grosset J., Staszewski T., Wiłkomirski B. (2003): Analysis of polycyclic hydrocarbons (PAHs) in grass growing in areas surrounding the „Konin” aluminium smelter. Sixth International Symposium & Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe and Commonwealth of Independent States. 1-4 Sept., Prague, Czech Republic.

Ekonomiuk A., Malawska M., Wiłkomirski B. (2003): Petland plants bioindicators of air contamination with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) Sixth International Symposium & Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe and Commonwealth of Independent States. 1-4 Sept., Prague, Czech Republic.

Kaniewski M., Malawska M., Ekonomiuk A., Wiłkomirski B. (2003): Peat cores as an archive of PAHs sources in Quaternary Sediments. Sixth International Symposium & Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe and Commonwealth of Independent States. 1-4 Sept., Prague, Czech Republic.

Wiłkomirski B., Malawska M., Abdrahmanov T., & L. Tursunov (2004): Humification degree of the meadow-alluvial soils from delta of AmuDarya River - In: Humic substances and soil and water environment. Eds. L. Martin-Neto., Dmilori., W. Lopes da Silva, Sao Pedro, Brazil pp.106 – 107.

Malawska M., & B. Wiłkomirski (2004): Evaluation of humic and fulvic acid contents in oeat soils from different bogs and fens - In: Humic substances and soil and water environment. Eds. L. Martin-Neto., D. Milori., W. Lopes da Silva, Sao Pedro, Brazil 11. pp.106 - 107

Wiłkomirski B., Ekonomiuk A., Malawska M. (2005): Geochemical characteristics of peatlands located in southern and south-western Poland. Ecological Chemistry, Book of Proceedings, Chisinau Moldova, 85-95.

Malawska M., Ekonomiuk A., Wiłkomirski B. (2005): Polyaromatic Hydrocarbons concentration in peat from peatlands located in southern and south-western Poland. Ecological Chemistry, Book of Proceedings, Chisinau Moldova ,440-450.

Malawska M., Mętrak M., Wiłkomirski B. (2008): Variation in lipid relative abundance and composition among different peatbog profiles. Proceedings of the 14th Meeting of International Humic Substances Society. Moscow – St. Petersburg, 277 – 278.

Wiłkomirski B., Ibraeva M., Otarov A., Suska-Malawska M. (2008): Humus level in soils of South Kazakhstan irrigated massifs. Proceedings of the 14th Meeting of International Humic Substances Society. Moscow – St. Petersburg, 345 - 348.

Komunikaty na konferencje krajowe

Wiłkomirski B., Kasprzyk Z. (1973): Struktura nowego triolu trójternenowego z kwiatów Calendula officinalis, XI Zjazd PTBioch., Białystok – Streszczenia prac, str 60.

Wiłkomirski B., Kasprzyk Z. (1974) Zastosowanie chromatografii gazowej do rozdziału estrów alkoholi triterpenowych z kwasami tłuszczowymi. Zjazd PTCh Stow. Inż. i Techn. Przem. Chem. Toruń, Streszczenia prac, str 87.

Kintia P., Bobeyko W., Wiłkomirski B. (1975): Struktura nowego glikozydu sterydowego z liści Agawy amerykańskiej. XIII Zjazd PTBioch – Toruń, Streszczenia prac, str. 20.

Wiłkomirski B., Kasprzyk Z. (1977): Rozdział produktów utleniania pięciocyklicznych alkoholi triterpenowych metodą chromatografii gazowej. Zjazd PTCh i Stow. Inż. i Techn. Przem. Chem. Warszawa.

Wiłkomirski B., Kasprzyk Z. (1977): Zawartość alkoholi triterpenowych wolnych i związanych i steroli we frakcji chromoplastowej i niechromoplastowej kwiatów Calendula officinalis – XV Zjazd PTBioch. Gdańsk, Streszczenia prac, str. 29.

Wiłkomirski B., Ciborowski P., Zdrojewski W. (1978) Metabolizm glikozydów kwasu oleanolowego w kwiatach Calendula officinalis. XVI Zjazd PTBioch, Łódź, Streszczenia prac, str 218.

Wiłkomirski B., Goad J. (1980): Zmiany składu steroli w roślinach wyższych na różnym stopniu rozwoju ewolucyjnego XVII Zjazd PTBioch – Warszawa, Streszczenia prac, str. 330.

Wiłkomirski B., Szyja W., Kasprzyk Z. (1981): Biosynteza glikozydów kwasu oleanolowego w izolowanych kwiatach języczkowych Calendula officinalis. XVIII Zjazd PTBioch, Wrocław. Streszczenia prac, str. 290.

Janiszowska W., Wiłkomirski B., Kasprzyk Z. (1983): Synteza glukuronozydów kwasu oleanolowego i ich enzymatyczna deestryfikacja. XIX Zjazd PTBioch – Szczecin, streszczenia prac 204.

Wiłkomirski B., Auguścińska E., Szakiel A., Kasprzyk Z. (1984): Biosynteza glikozydów kwasu oleanolowego w izolowanych komórkach liści Calendula officinalis, XX Zjazd PTBioch – Olsztyn, streszczenia prac, str. 103.

Wiłkomirski B. (1985): Identyfikacja pięciocyklicznych trioli triterpenowych z kwiatów Calendula officinalis, XXI Zjazd PTBioch, Kraków, streszczenia prac, str 224.

Wiłkomirski B. (1986): Identyfikacja pięciocyklicznych trioli triterpenowych z kwiatów Calendula officinalis, XXII Zjazd PTBioch, Katowice, streszczenia prac, str 272.

Dubielecka B., Wiłkomirski B. (1988): Triterpenoidy z Helianthus tuberosus L. XXIV Zjazd PTBioch., Poznań, Streszczenia prac, str 168.

Malawska M., Wiłkomirski B. (2002): Zagrożenie skażeniem wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi torfowisk parków narodowych: Biebrzańskiego, Bieszczadzkiego i Tatrzańskiego. Konferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Białowieskiego Parku Narodowego, 11-14 marca, Białowieża.

Komunikaty na konferencje międzynarodowe

Janiszowska W., Wiłkomirski B., Kasprzyk Z. (1977): Synthesis of 3-glucoside of oleanolic acid – 7th Conference on Isoprenoids – Tatranska Lomnica, Abstract of Papers, p. 58.

Ciborowski P., Wiłkomirski B., Kasprzyk Z. (1978): Metabolizm of oleanolic acid glycosides in Calendula officinalis flowers – 12th FEBS Meeting, Dresden, Abstract of papers, Nr 0263.

Wiłkomirski B., Goad J. (1980): Opredielienie struktury sterołow, metiłsterołow i dimetiłsterołow iz rastenij na raznych urowniach ewoliucjonnowo razwitia. XVI Nauczno-Koordinacjonnoje Sowieszczanie po tiemie I.18.2., Warszawa, tezisy dokładow, str 33.

Wiłkomirski B., Kasprzyk Z. (1981): Partial characterization of products of spontaneous degradation of taraxasterol. 9th Conference on Isoprenoids, Praha, Abstract of Papers, p. 18.

Janiszowska W., Wiłkomirski B., Kasprzyk Z. (1983): Synthesis of oleanolic acid glucuronides and their enzymatic deestrification. 10th Conference on Isoprenoids, Treboń, Abstract of Papers, p. 44.

Auguścińska E., Wiłkomirski B., Szakiel A., Kapzryk Z. (1984): The conversion of oleanolic acid 3-glucoside by isolated cells from Calendula officinalis leaves. 16th FEBS Meeting, Moscow, Abstract of Papers XXII-130.

Janiszowska W., Wiłkomirski B., Kasprzyk Z. (1984): Synthesis of oleanolic acid glucosides and their enzymatic deacetylation. IUPAC – 14th International Symposium on the Chemistry of Natural Products. Poznań Abstracts of papers, p. 257.

Wiłkomirski B. (1985): Structure elucidation of pentacyclic triterpene triols from Calendula officinalis flowers. 11th Conference on Isoprenoids, Jachranka, Abstract of papers, p. 25.

Wiłkomirski B., Batko A. (1994): Flavonoids and intrafamilial classification of the Compositae. Compositae – Systematics, Biology, Utilization. London. Abstract of papers, p. 52.

Wiłkomirski B. (1998): Significance of flavonoid level in a phenetic taxonomy of the genus Betula. Phytochemicals in Human Health Protection, Nutrition and Plant Defence. Pullman (Wa) USA, Abstract of papers, p. 38.

Malawska M., Wiłkomirski B. (1998): An analysis of soil and plant contamination with heavy metals, PAHs and PCBs near to a railway junction in Iława Główna. Fourth International Symposium sand Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Warsaw, Abstract of papers, p. 52.

Malawska M., Wiłkomirski B. (2002): – Accumulation rate and redistribution of PCB isomers in different experimental conditions Toxicology letters 135 (Suppl.1) S93. Abstracts of EUROTOX 2002, 15-18 Sept., Budapest, Hungary.

Malawska M., Łukowski A., Mikoszewski S., Wiłkomirski B. (2002): The accumulation of PCBs isomers in soil, plant and animals. Recent Advances in the Environmental Toxicology, and Health Effects of PCBs. The second PCB workshops., May 07-11, Brno, Czech Republic.

Malawska M., Wilkomirski B. (2003): Geochemistry and geochemical differentiation on major elements in selected peat bog profiles (south-east of Poland). 16th International Symposium on Environmental Biogeochemistry. Abstracts (II) p.156 Sept. 1-6 Oirase in Towada Hachimantai National Park, Aomori Prefecture, Japan.

Wiłkomirski B., Malawska M. (2003): Characteristics of humic substances in peat of selected peatlands from north-eastern Poland. 16th International Symposium on Environmental Biogeochemistry. Abstracts (II) p.161, Sept. 1-6 Oirase in Towada Hachimantai National Park, Aomori Prefecture, Japan.

Malawska M., Wiłkomirski B. (2003): The use of Dutsch myrthe (Ledum palustre) and pine needles (Pinus sylvestris) to detect the Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) at regional scale. Toxicology Letters Vol.144, Suppl.1,s.175, Abstracts of the 41st Congress of the European Societies of Toxicology EUROTOX 2003 “Science for Safety”, 28 Sept.-1 Okt., Florence, Italy.

Malawska, M., Wajda, K., Staszewski, T., Wiłkomirski, B: (2003). Long–term changes of the flora of Szeroki Bór wetlands (north–eastern Poland). International Conference „Close to Nature Forestry” 14-19 October 2003 Zwolen.

Wiłkomirski B., Malawska M., Dembek W., Gutry P. (2005) The influence of deep-seated peatland fire on carbon content changes in organic soil and ecological succession in the burnt area. The Joint International Symposia for Subsurface Microbiology (ISSM 2005) and Environmental Biogeochemistry (ISEB XVII). p 52, Aug. 14-19, Jackson Hole, Wyoming. USA.

Malawska M., Antoniak J., Abdrakhmanov T., Tursunov L., Wiłkomirski B. (2005) Impact of soil erosion on terrestrial carbon storage in semi-arid zone (Uzbekistan). The Joint International Symposia for Subsurface Microbiology (ISSM 2005) and Environmental Biogeochemistry (ISEB XVII).p. 72, Aug. 14-19 Jackson Hole, Wyoming, USA.

Wiłkomirski B., Malawska M. (2006) Concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons as factor of risk assessment for therapeutically applied peat. Toxicology Letters,164S p.141, EUROTOX 2006.

Malawska M., Ekonomiuk A.,Wilkomirski B. (2006) The temporal changes of carcinogenic polycyclic hydrocarbons in air: a study in the three areas according to the anthropogenic impact to the environment and local populations risk assessment. Toxicology Letters ,168S, EUROTOX 2006.

Malawska M. Korczyki F., Mętrak M., Mikulska A. Wiłkomirski B. (2007): A comparative study of the chemical composition of the peat deposit after deep-seated fire on Biele Suchowolskie fen (The Biebrza National Park). 18th International Symposium on Environmental Biogeochemistry. Abstracts p. T-28. Taupo, New Zealand.

Wiłkomirski B., Ekonomiuk A., Malawska M. (2007): Sterols in stratigraphic profiles of peat deposits. 18th International Symposium on Environmental Biogeochemistry. Abstracts p. T-33. Taupo, New Zealand.

Wiłkomirski B. (2008) Cooperation between biological faculties of universities in Warsaw and Tashkent. International Conference “ The role of the National University in developing the system of higher education and science in Uzbekistan” 90th anniversary of National University in Tashkent. (referat plenarny)

Galera H., Sudnik-Wójcikowska B., Ziętek D., Wierzbicka M., Wiłkomirski B. (2009) Biogeochemical correlation between habitat conditions and plant encroachment into abandoned railway lines in north-east Poland. XIX International Symposium on Environmental Biogeochemistry. Hamburg. Niemcy.

Wiłkomirski B., Gutry P., Jarzyna I. (2009) Changes in the nitrogen and sulphur contents in peat as a result of deep-seated fen fire. XIX International Symposium on Environmental Biogeochemistry. Hamburg. Niemcy.

Wiłkomirski B., Galera H., Sudnik-Wójcikowska B., Wierzbicka M. (2009) Forest species encroachment into operating and abandoned railway areas in north-eastern Poland. XIII Congreso Forestal Mundial. Buenos Aires, Argentina.

Wiłkomirski B., Kotowski W. (2009) Assessing contribution of wetland restoration and creation to the conservation of global biodiversity. Biodiversity Research Conference, European Parliament, Brussels, Belgia. (referat plenarny)

Artykuły przeglądowe

Wiłkomirski B. (1976): Badania struktury trójterpenów pięciocyklicznych metodą spektrometrii masowej. WIADOMOŚCI CHEMICZNE 30, 831 – 848.

Wiłkomirski B. (1988): Filogenetyczne prekursory steroli, POSTĘPY BIOCHEMII, 34, 229 – 240.

Wiłkomirski B. (1993): Lipidy kopalne, CHEMIA W SZKOLE, str. 259 – 263. WSiP.

Wiłkomirski B. Kossuth E. (1995): Flawonoidy. CHEMIA W SZKOLE, str. 75 – 79. WSiP.

Wiłkomirski B. (1995): Izoprenoidy. CHEMIA W SZKOLE, str.6 – 11. WSiP.

Wiłkomirski B., Mazan D. (1999): Ekologia biochemiczna. BIOLOGIA W SZKOLE, STR 75 – 79 WSiP.

Artykuły popularnonaukowe

Wiłkomirski B. (1975): Jak działają terpenoidy w przyrodzie, PROBLEMY, nr 2, str. 34 – 36.

Wiłkomirski B. (1998): Woda w komórce, NOWA ERA W SZKOLE, str. 20 – 25

Wiłkomirski B. (1999): Woda w organizmie, NOWA ERA W SZKOLE, str. 10 – 16

Wiłkomirski B. (1997 – 1999) Seria kilkuset krótkich artykułów do tygodników popularnonaukowych, ŚWIAT WIEDZY, ŻYCIE ŚWIATA, ALMANACH XX WIEKU

Podręczniki i książki pomocnicze

Wiłkomirski B. (1993 wyd. 1 i 1994 wyd. 2) Chemia 7 – podręcznik do szkoły podstawowej, WSiP.

Wiłkomirski B. (1993 wyd. 1 i 1994 wyd. 2) Chemia 7 – zeszyt ćwiczeń, WSiP.

Wiłkomirski B. (1994 wyd. 1 i 1995 wyd. 2) Chemia 8 – podręcznik do szkoły podstawowej, WSiP.

Wiłkomirski B. (1994 wyd. 1 i 1995 wyd. 2) Chemia 8 – zeszyt ćwiczeń, WSiP.

Wiłkomirski B. (1993): Węgiel i węglowodory – zeszyt ćwiczeń. Oficyna wydawnicza OBR.

Wiłkomirski B. (1996): Między chemią a biologią. Zarys biochemii dla uczniów szkół średnich, WSiP.

Wiłkomirski B. Program nauczania chemii w gimnazjum (zatwierdzony przez MEN nr. DKW-4014-235/99).

Tłumaczenia

T. M. Kando, W. C.. Summers: The Impact of Work on Leisure. Toward a Paradigm and Research Strategy, In: Sociology of Leisure (1971) – tłumaczenie dla czasopisma “Praca i czas poza pracą” (1979) 3(20), 33 – 40.

Stephen Toulmin. „From Form to Function: Philosophy and History of Science in 1950s and Now”, Daedalus (1977) – tłumaczenie dla czasopisma “Zagadnienia Naukoznawstwa” (1980), str 429 – 442.

Trzy tłumaczenia krótkich artykułów z filozofii i historii nauki do działu “Kronika” kwartalnika Zagadnienia Naukoznawstwa (1979, 1980) – „Nauka i jej możliwości”, „Niezależność naukowego myślenia”, „Czy można przewidywać laureatów Nagrody Nobla w naukach przyrodniczych”.

„The Garden Book” John Brookes, wyd. Wiedza i Życie (1992).

L. D. R. Wilford., B. Earl. „Chemistry”, Prószyński i S-ka. (1999).