ERASMUS +Od roku akademickiego 2015/2016 studenci kierunku Ochrona Środowiska mogą studiować w  ramach programu ERASMUS+ w następującach ośrodkach:


- CZECHY          Czech University of Life Sciences Prague [http://www.slp.cz/]

- SŁOWACJA     Comenius University in Bratislava [http://uniba.sk/]

- ŁOTWA             Daugavpils University [http://www.du.lv/en]

Szczegóły dotyczące naboru na :

UJK KIELCE -  
ERASMUS +      
[http://www.erasmus.ujk.edu.pl/]