Kontakt

Uniwesytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce

(41) 349 64 18
(41) 349 64 32

(41) 349 65 93

ios@ujk.kielce.pl