REGULAMIN korzystania z infrastruktury badawczej KATEDRY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Laboratorium Badań Geoekosystemów

Napylarka na węgiel i złoto LEICA EM SCD050
Aparat do suszenia w punkcie krytycznym LEICA EM CPD030

Laboratorium Toksykologii Środowiska

Mikrokalorymetr FAA
Bomba kalorymetryczna
Indeks tlenowy

Laboratorium Badań Środowiska

Spektrometr absorpcji atomowej (FAAS)
Chromatograf jonowy DIONEX ICS-3000
Spektrometr ICP-MS/TOF OPTIMass 9500
Spektrofotometr UV-VIS Cintra 303
Refraktometr cyfrowy
CHNS – O Analyzer Flash 2000
Spektrometr AA do pracy techniką bezpłomieniową z deuterową korekcją tła
Spektrometr AA do pracy techniką bezpłomieniową z korekcją tła Zeemana
Analizator IL 550 TOC -TN

Ambulans pomiarowy do badań terenowych z automatyczną stacją meteorologiczną i stacją imisji.

Compact Air Quality Monitoring System “Airpointer”.
Analizatory: SO2, NOx, O3, CO, pył zawieszony PM2,5 i PM10.

Skaningowy mikroskop elektronowy QUANTA 250