EMEP (Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe)

Europejska Agencja Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

ICP Forests (International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests operating under UNECE)

Instytut Badawczy Leśnictwa - Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Warszawa

Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie

Ministerstwo Środowiska

National Parks Worldwide

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

World Conservation Monitoring Centre

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego

Stacja Monitoringu, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego