Mgr Mirosław Szwed

    Kontakt: 

       tel. +48 041 349 64 18

      fax +48 041 349 64 18

       e-mail: mireneusz@ujk.kielce.pl

    Posiadane tytuły, stopnie naukowe i zawodowe:
    Stopień, tytuł- rok uzyskania - gdzie (nazwa uczelni, instytutu)

    2007: mgr geografii, Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego, Instytut Geografii, Kielce

    Dyscyplina naukowa: 

    geografia

    Specjalność naukowa:

    Skrócony przebieg pracy zawodowej:
    Nazwa (uczeni, placówki naukowej) zajmowane stanowisko, okres pracy (od - do)

    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, pracownik naukowo-techniczny, od 2010r.,

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska, pracownik techniczny, od 2008r.

    Zainteresowania naukowe:

    środowisko przyrodnicze

    Zainteresowania pozanaukowe:

    sport, motoryzacja.