PROGRAMY STUDIÓW

STUDIA I stopnia

Plan studiów -       specjalność Zarządzanie środowiskowe

                              [pdf]       (obowiązuje od roku akademickiego 2012/13)

                               [pdf]     (obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016)    

                                        
    

Plan studiów -       specjalność Rekultywacja terenów poprzemysłowych

                              [pdf]       (obowiązuje od roku akademickiego 2012/13)

Program studiów

    2012/2013 [pdf]

    2015/2016 [pdf]

Efekty kształcenia UJK

Karty przedmiotów 

    2012/2013 [pdf]

    2015/2016 [www]

Organizacje zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2015/16


STUDIA II stopnia

Plan studiów -    specjalność Monitoring środowiska (obowiązuje od roku akademickiego 2013/14)

                     

                                  [pdf] (obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014)


                                  [pdf]  (obowiązuje od roku akamickiego 2015/2016)

                                                 

                             

Program studiów 

    2012/2013 [pdf]

    2015/2016 [pdf]

Efekty kształcenia UJK

Karty przedmiotów

    2012/2013 [pdf]

    2015/2016 [www]


Organizacje zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2015/16