Z inicjatywy studentów geografii WSP Kielce w 1999 r. powstało Studenckie Koło Naukowe Geoekologów, którego opiekunem jest prof. AŚ dr hab. Marek Jóźwiak. Obecnie działalność koła jest bezpośrednio związana z Katedrą Ochrony i Kształtowania Środowiska oraz wchodzącą w jej skład Stacją Monitoringu.
Studenci opracowują i analizują dane zarejestrowane na Stacji oraz zajmują się konserwacją sprzętu na stacjach Św. Krzyż i Malik. Koło czynnie uczestniczy w sesjach naukowych oraz w życiu uczelni. Podsumowaniem całorocznej działalności koła jest obóz naukowy.

Cele i założenia SKN Geoekologów: