Dr Wioletta Adamus-Białek

Kontakt: 

       tel. +48 041 349 64 31

      fax +48 041 349 64 18

       e-mail: vadamus@ujk.kielce.pl

Termin i godziny konsultacji

Poniedziałek, godz. 13.00 – 14.30
Sesja egzaminacyjna:
18.06.12 godz. 13.00 – 14.30
25.06.12 godz. 13.00 – 14.30

UWAGA!
Zaliczenie przedmiotu: Genetyka i inżynieria genetyczna
Ostatni termin zaliczenia – 25.06.12 godz. 13.00 – 14.30
W związku z nieobecnością dr Wioletty Adamus-Białek, wyznaczone zostało zastępstwo w sesji poprawkowej w semestrze letnim 2012 r.
Osoby, które nie uzyskały zaliczenia z przedmiotu Genetyka i inżynieria genetyczna w sesji egzaminacyjnej, mają możliwość zaliczenia w sesji poprawkowej u dr Michała Arabskiego
Kontakt: Instytut Biologii UJK, Zakład Mikrobiologii, pokój 337, Tel. 41 349 63 07

Posiadane tytuły, stopnie naukowe i zawodowe:
Stopień, tytuł- rok uzyskania - gdzie (nazwa uczelni, instytutu)

Mgr biologii 2003, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Wydz. Matematyczno-Przyrodniczy

Dr nauk biologicznych 2008, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dyscyplina naukowa:

mikrobiologia

Specjalność naukowa:

genetyka bakterii

Skrócony przebieg pracy zawodowej:
Nazwa (uczeni, placówki naukowej) zajmowane stanowisko, okres pracy (od - do)

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach , Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska, adiunkt, od 2009

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach , Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska, asystent, od 2008

Praca dydaktyczna:
Kierunek, Przedmiot (ćwiczenia, konwersatoria, wykłady, praktyki)

ochrona środowiska: mikrobiologia (laboratorium), genetyka, inżynieria genetyczna (laboratorium), seminarium dyplomowe

Organizacje i towarzystwa naukowe:

od 2009 sekretarz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Oddziału Kieleckiego

Zainteresowania naukowe:

molekularne metody diagnostyki i różnicowania drobnoustrojów, uropatogenne szczepy Escherichia coli w zakażeniach układu moczowego

Zainteresowania pozanaukowe:

fotografia, turystyka, muzyka, film

Dorobek naukowy
Artykuły:

Adamus-Białek W., Parniewski P., Kaca W., 2005: Diagnostyka molekularna uropatogennych szczepów Escherichia coli, VIII Konferencja „Biologia Molekularna w Diagnostyce Chorób Zakaźnych i Biotechnologii” SGGW

Wioletta Adamus – Białek , Paweł Parniewski, Wiesław Kaca, 2005: Diagnostyka molekularna uropatogennych szczepów Escherichia coli , VIII Konferencja „Biologia Molekularna w Diagnostyce Chorób Zakaźnych i Biotechnologii”, 3.XII.2005, SGGW Warszawa, Polska

Adamus-Białek W., Sosnowski M., Parniewski P., 2007: „TRS-PCR-based methodology for diagnostics, differentiation and epidemiology of UPEC strains”. 13th European Congress on Biotechnology, 16-19 wrzesień, Barcelona, Hiszpania

Wioletta Adamus-Białek , Marek Sosnowski, Paweł Parniewski. „TRS-PCR-based methodology for diagnostics, differentiation and epidemiology of UPEC strains”. Journal of Biotechnology, September 2007, vol.131 no.1, p. S3

Paweł Parniewski, Arkadiusz Wojtasik, Marta Majchrzak, Wioletta Adamus-Białek , Ewa Augustynowicz-Kopeć, Zofia Zwolska, Jarosław Dziadek, 2008: „Nowa metoda genetycznej identyfikacji i różnicowania szczepów z rodzaju Mycobacterium ”. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Szczecin, 4 – 7 września 2008

Wioletta Adamus-Białek , Arkadiusz Wojtasik, Marta Majchrzak, Paweł Parniewski, 2009: „TRS-PCR as a novel tool for uropathogenic Escherichia coli strains discrimination”, III Ogólnopolska Konferencja BioMillenium "Biotechnologia Molekularna", Politechnika Gdańska, 22 – 24 październik 2009. Gdańsk, Polska

Wioletta Adamus-Bialek , Arkadiusz Wojtasik, Marta Majchrzak, Marek Sosnowski, and Pawel Parniewski, 2009: (CGG )4-based PCR as a Novel Tool for Uropathogenic Escherichia coli Discrimination: Comparison with ERIC-PCR, J. Clin. Microbiol. October 2009; Vol. 47, No. 12, p. 3937-3944

Adamus-Bialek W., Zawadzki K., Kwinkowski M., Parniewski P., Kaca W.; Resistance patterns of uropathogenic Proteus mirabilis and E. coli of clinical isolates strains and their lactamases diversity, 2010; 3 (4): 247-256, SEPSIS

Wojtasik A, Majchrzak M, Adamus-Bialek W, Augustynowicz-Kopec E, Zwolska Z, Dziadek J, Parniewski P.; Trinucleotide repeat sequence-based PCR as a potential approach for genotyping Mycobacterium gordonae strains.; Journal Microbiological Methods, 2011 Jan 27