BIOMONITORING ŚRODOWISK LĄDOWYCH I WODNYCH
Małgorzata Anna Jóźwiak

Wprowadzenie
Monitoring biologiczny, zakres i cech    
Klasyfikacja metod badawczych w bioindykacji
Definicje bioindykacji — biomonitoringu
Historia bioindykacji
Organizmy testowe — bioindykatory, systemy klasyfikacji        
- Uwagi wstępne
- Cechy organizmów wskaźnikowych — bioindykatorów
- Kryteria klasyfikacji bioindykatorów
Bioindykatory środowiska lądowego (gleba, powietrze)             
- Uwagi wstępne
- Charakterystyka środowiska glebowego
- Zanieczyszczenia gleb
- Zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi
- Zanieczyszczenie gleb użytkowanych rolniczo
- Ekologiczne liczby wskaźnikowe według Zarzyckiego
- Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
- Analiza biologiczna gleby
Bioindykacja powietrza atmosferycznego
- Uwagi wstępne
- Porosty jako biowskaźniki
- Wybrane metody transplantacji plech porostów stosowane na świecie i w Polsce
- Zanieczyszczenie powietrza metalami ciężkimi
- Skala porostowa
- Tabela bioindykacyjna
- Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego ozonem troposferycznym           i możliwości jego bioindykacji
Bioindykacja wód           
- Charakterystyka środowiska wodnego
- Klasyfikacja ekologiczna organizmów słodkowodnych
- Źródła zanieczyszczeń wód
- Biologiczne metody oceny stanu czystości wody
- Systemy podziału organizmów wskaźnikowych
- Bezkręgowce wodne jako biowskaźniki
- Systemy biotyczne
- Klasy jakości wód płynących
- Ocena skażeń środowiska na podstawie wybranych biotestów
- Fitohydroindykacja
Literatura
Wykaz tabel
Wykaz rysunków
Wykaz fotografii