Na zdrowie środowiskowe

    Zdrowie środowiskowe to jedna z nowych propozycji dla kandydatów na studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do wyboru są trzy specjalności: coaching zdrowia i żywienia, toksykologia środowiska oraz zintegrowane systemy zarządzania w placówkach medycznych.

- To propozycja dla osób, które chcą realizować i promować zdrowy styl życia w czystym środowisku – mówi prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak, kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, która wspólnie z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK przygotowała nowy kierunek studiów.

     Zdrowie środowiskowe zajmuje się oddziaływaniem środowiska na zdrowie człowieka. Wskazuje na czynniki biologiczne, chemiczne, fizyczne, psychospołeczne i społeczne wpływające na stan środowiska. Studenci tego kierunku zdobędą interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i specjalistycznym laboratoriom wyposażonym w nowoczesną aparaturęi sprzęt do badań zanieczyszczeń środowiskowych i ich wpływu na zdrowie człowieka, możliwe będzie zgłębienie teoretycznej i praktycznej wiedzy kierunkowej w trzech specjalnościach: toksykologia środowiska, zintegrowane systemy zarządzania w placówkach medycznych oraz coaching zdrowia i żywienia.

    Absolwent kierunku zdrowie środowiskowe będzie przygotowany do realizacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, może również podjąć studia magisterskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym na kierunku ochrona środowiska lub na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu na kierunku zdrowie publiczne – tłumaczy prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak.

Rekrutacja elektroniczna: www.ujk.edu.pl/rekrutacja

rek1

Kontakt:

Biuro Rekrutacji:

tel. 41 349 72 24/27

e-mail: rekrutacja@ujk.edu.pl

Szczegółowych informacji udziela Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK (ios.ujk.edu.pl).