ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

Szanowni Państwo

Mam zaszczyt poinformować, że ukazał się nr 32 Rocznika Świętokrzyskiego seria B - nauki przyrodnicze. Jednocześnie zachęcam do składania materiałów do nr 33, którego wydanie planujemy w IV kwartale 2012 roku. Materiały należy składać w Redakcji Rocznika Świętokrzyskiego seria B - nauki przyrodnicze, która mieści się w Samodzielnym Zakładzie Ochrony i Kształtowania Środowiska, ul. Świętokrzyska 15 bud.G, pokój A.308, w każdy poniedziałek i wtorek w godz. 8:00 - 13:00. Termin składania materiałów do numeru 33 upływa 30 kwietnia 2012 roku.

Z poważaniem
Małgorzata Jóźwiak
Redaktor Naczelny

 
30 31 32 33

Instrukcja dla autorów

Zasady kwalifikowania publikacji

Zasady recenzowania publikacji

Instructions for authors