PRAKTYKI ZAWODOWE

     AKTUALNOŚCI [pdf]

       

    EFEKTY KSZTAŁCENIA [pdf]

        

    WYKAZ PLACÓWEK [pdf]

       

    ZARZĄDZENIE 61/2014 REKTORA UJK W KIELCACH [pdf]

       

         - załącznik 2 - Porozumienie dotyczące studenckich praktyk zawodowych [docx]

       

         - załącznik 8 - Wniosek o przyjęcie na studencką praktykę zawodową  [docx]

       

         - załącznik 15 - Karta informacyjna (sprawozadanie) z przebiegu praktyki zawodowej [docx]

       

         - załącznik 16  -Zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej [docx] 

       

     REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA [pdf]

       

     PROGRAMY PRATYK DLA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE

       

        -  I rok [pdf]

       

        -  II rok [pdf]

       

        -  III rok [pdf]

       

    INSTRUKCJA PRZEBIEGU STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH [pdf]

       

    DZIENNIK PRAKTYK [pdf] [docx]

           

     DZIAŁ PRATYK UJK (www)