JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

SKŁAD KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

           w roku akademickim     2012/2013 [pdf]

                                                        2013/2014 [pdf]

                                                        2014/2015 [pdf]

                                                        2015/2016 [pdf]
                                                       
                                                        2016/2017 [pdf]


  RAPORTY, SPRAWOZDANIA, ANKIETY, OPINIE    

                   Sprawozdanie KZdsPK w roku akademickim 2012/2013 [pdf]

            Sprawozdanie KZdsPK w roku akademickim 2013/2014 [pdf]

            Sprawozdanie KZdsPK w roku akademickim 2014/2015 [pdf]
                   
               
Sprawozdanie KZdsPK w roku akademickim 2015/2016 [pdf]
                   
                  

              Wyniki analizy ankiet samoceny "KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA" w roku akademickim 2014/2015[pdf]
               
             
 Wyniki analizy ankiet samoceny "KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA" w roku akademickim 2015/2016[pdf]

                     Opinie dotyczące programu kształcenia na kierunku ochrona środowiska

                       Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.                            I stopień  [pdf]    II stopień [pdf]

                           Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp z o.o.          [pdf]


    UMOWY Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI, UMOWY PATRONACKIE

            Polskie Centrum  Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie [pdf]

          Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. [pdf]

          II Liceum Ogólnokształcace im. Stanisława Staszica w Starachowicach

          Liceum Ogólnokształcące w Opatowie

          Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 
  

    PROCEDURY

                Szkolenia BHP, procedura zmiany terminu zajęć                [pdf]

                                  Załącznik nr 1 Procedura szkolenia BHP -                [doc] [pdf]

                      Załacznik nr 2Procedura zmiany terminu zajęć -                     [doc] [pdf]

    

    UCZELNIANA KOMISJA DS JAKOŚCI KSZTAŁCENIA - dobre praktyki [www]