Struktura organizacyjna

KIEROWNIK KATEDRY
prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak
Z-CA KIEROWNIKA KATEDRY
dr Magłorzata Strzyż
SEKRETARIAT
Szwed Mirosław mgr
A4.10
349 64 18
PLANISTA
Sierczyńska Agata mgr
A4.10
349 64 32
ZAKŁAD BIOGEOCHEMII EKOSYSTEMÓW LĄDOWYCH
A3.17
349 63 66
Iwanek Waldemar prof. zw. dr hab.
A2.18
349 62 87
Podgórska Monika dr
A3.14
349 62 88
Rybiński Przemysław prof. UJK dr hab. inż.
A3.16
349 64 37
Kozłowska Aneta mgr
A4.13
349 64 36
 
ZAKŁAD GEOEKOLOGII I MONITORINGU ŚRODOWISKA
Jóźwiak Marek prof. zw. dr hab. - kierownik
A4.04
349 64 27
Kłosowski Stanisław prof. zw. dr hab.A4.11349 61 11stanislaw.klosowski@ujk.kielce.pl
Kozłowski Rafał prof. UJK dr hab.
A4.05
349 64 29
Strzyż Małgorzata dr
A4.14
349 61 12
Żelezik Monika dr inż.
A4.12
349 64 38
Szwed Mirosław mgrA4.10349 64 18mireneusz@ujk.kielce.pl

PRACOWNIA OCHRONY GLEB I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Świercz Anna prof. UJK dr hab. - kierownik
A2.05
349 64 28DOKTORANCI
Przybylska Joanna mgr A3.12 joanna.przybylska@tbop.org.pl
Szwed Mirosław mgrA3.12mireneusz@interia.pl
Zajęcka Ewelina mgrA3.12ewelina.smorzewska@gmail.com